Hier kunt u nog praten met de monteur!

Uitleg Privacyverklaring.

U bent van ons u gewend dat, als u bij Idenburg Car Solutions onderhoud, reparatie een keuring of poetswerk etc laat verrichten, wij u vragen een formulier met gegevens in te vullen. Die gegevens gebruiken wij om uw opdracht in ons administratief systeem in te voeren en om kontakt met u te kunnen opnemen over bv. de reparatie. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld, afgeschermd en beveiligd. Enerzijds omdat wij het belangrijk vinden zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, anderzijds omdat het wettelijk vereist was onder de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 wordt deze wet opgevolgd door een nieuwe wet die voor de gehele Europese Unie geldt: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat wil dit voor u zeggen?
Wij beschrijven precies welke gegevens we van u vragen en beschrijven voor welk doel ze zullen worden gebruikt. Bovendien vragen wij toestemming van u voor dit gebruik van uw gegevens: er wordt u gevraagd om onderaan het gegevensformulier door middel van uw handtekening toestemming te geven.
Idenburg Car Solutions heeft op zijn beurt vastgelegd, dat de gegevens nooit met anderen zullen worden gedeeld (tenzij de wet dat van ons eist), dat gegevens voldoende worden beschermd en dat wij op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Dit is in het kort wat de AVG voor u betekent, wilt u alle details weten en de Privacyverklaring van Idenburg Car Solutions nalezen ?
Klik dan op deze link: Privacyverklaring >>